Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (7 stycken)
RS 2023-04786
2023-09-21
Förfrågan - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
Försäkringskassan
Madelene Läth

Händelser

Senaste händelse står överst
7
Dok 1 Dok 2
2023-11-23 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
UT2023-11-23 Försäkringskassan
Madelene Läth
6
Dok 1 Dok 2
2023-11-22 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan från medicinsk rådgivare - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-11-22 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Madelene Läth
5
Dok 1
2023-11-21 Regionstyrelsen
Påminnelse på förfrågan till medicinsk rådgivare - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
UT2023-11-21 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Madelene Läth
4
Dok 1
2023-11-20 Regionstyrelsen
Påminnelse på förfrågan - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-11-20 Försäkringskassan
Madelene Läth
3
Dok 1
2023-10-17 Regionstyrelsen
Påminnelse på förfrågan - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-10-17 Försäkringskassan
Madelene Läth
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-09-26 Regionstyrelsen
Förfrågan till medicinsk rådgivare - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
UT2023-09-26 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Madelene Läth
1
Dok 1
2023-09-21 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av distal stenos i urinrör höger sida - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-09-21 Försäkringskassan
Madelene Läth