Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2023-03234
2023-06-02
Avtal 202203327-001 om catering till Regionens hus Skövde med Regionens Mat i Skövde AB
-
Ewelina Falck

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Ramavtal 202203327-001 om catering till Regionens hus Skövde med Regionens Mat i Skövde AB från 2023-08-01
2023-06-01 -
Ewelina Falck