Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2023-03053
2023-05-24
Remiss om ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Ingekärr
Svenska kraftnät
Mari Nilsson

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-26 Regionstyrelsen
Inbjudan till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken för två nya 145 kV kraftledningar i Stenungsunds och Tjörns kommuner
IN2023-05-26 AFRY AB
Mari Nilsson
1
Dok 1 Dok 2
2023-05-24 Regionstyrelsen
Remiss om ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Ingekärr
IN2023-05-24 Svenska kraftnät
Mari Nilsson