Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken)
RS 2023-02921
2023-05-16
Beslut om avslag på begäran om allmän handling
-
Anders Falkeby

Händelser

Senaste händelse står överst
9
Dok 1
2023-06-29 Regionstyrelsen
Dom i mål 3483-23 angående beslut om avslag på begäran om allmän handling
IN2023-06-29 Kammarrätten i Göteborg
Anders Falkeby
8
Dok 1 Dok 2
2023-06-14 Regionstyrelsen
Skrivelse Kammarrätten
UT2023-06-14 Kammarrätten i Göteborg
Anders Falkeby
7
Dok 1
2023-06-09 Regionstyrelsen
Rekvisition/beställning i mål 3483-23 begäran om allmän handling
IN2023-06-09 Kammarrätten i Göteborg
Anders Falkeby
5
Dok 1
2023-06-05 Regionstyrelsen
Överlämnande till kammarrätten
UT2023-06-05 Kammarrätten i Göteborg
Anders Falkeby
4
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Svar på begäran om allmän handling samt begäran om överklagningsbart beslut
UT2023-05-12 Oskar Peterson
Anders Falkeby
3
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Begäran om allmän handling - mailkorrespondens
IN2023-05-11 Oskar Peterson
Anders Falkeby
2
Dok 1
2023-06-05 Regionstyrelsen
Överlämnande till Kammarrätten
UT2023-06-05 Kammarrätten i Göteborg
Anders Falkeby
1
Dok 1
2023-05-19 Regionstyrelsen
Beslut om avslag på begäran om allmän handling
UT2023-05-19 Oscar Persson
Anders Falkeby