Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2023-02890
2023-05-15
Avtal 202202339-008 om regional anestesi och centrala infarter med Vingmed AB
-
Hanna Alm

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1 Dok 2
2023-05-26 Regionstyrelsen
Ramavtal 202202339-008 om regional anestesi och centrala infarter med Vingmed AB från 2023-09-01
2023-05-02 -
Hanna Alm