Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2023-02866
2023-05-12
Förfrågan - behandling av Q677 pectus carinatum, pectus arcuatum, deformerad bröstkorg - Ansökan om förhandstillstånd
Försäkringskassan
Madelene Läth

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2023-05-26 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av Q677 pectus carinatum, pectus arcuatum, deformerad bröstkorg - Ansökan om förhandstillstånd
UT2023-05-26 Försäkringskassan
Jeanette Jarl
3
Dok 1 Dok 2
2023-05-23 Regionstyrelsen
Svar från medicinsk rådgivare - behandling av Q677 pectus carinatum, pectus arcuatum, deformerad bröstkorg - Ansökan om förhandstillstånd
IN2023-05-23 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Jeanette Jarl
2
Dok 1 Dok 2
2023-05-15 Regionstyrelsen
Förfrågan till medicinsk rådgivare - behandling av Q677 pectus carinatum, pectus arcuatum, deformerad bröstkorg - Ansökan om förhandstillstånd
UT2023-05-15 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jeanette Jarl
1
Dok 1
2023-05-12 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av Q677 pectus carinatum, pectus arcuatum, deformerad bröstkorg - Ansökan om förhandstillstånd
IN2023-05-12 Försäkringskassan
Sara Palmqvist