Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (17 stycken)
RS 2023-02701
2023-05-05
Ägarutskottets avstämningar med sjukhuspresidierna om ekonomi i balans 2023
-
Frida Bjurström

Händelser

Senaste händelse står överst
17
2023-11-21 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från gemensam presidiedialog mellan ägarutskottet och samtliga sjukhuspresidier om ekonomi i balans den 1 november 2023
2023-11-21 -
Frida Bjurström
16
Dok 1 Dok 2
2023-10-16 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning mellan ägarutskottet och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 10 oktober 2023 om ekonomi i balans
2023-10-16 -
Frida Bjurström
15
Dok 1 Dok 2
2023-10-16 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning mellan ägarutskottet och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 10 oktober 2023 om ekonomi i balans
2023-10-16 -
Frida Bjurström
14
Dok 1 Dok 2
2023-10-16 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning mellan ägarutskottet och presidiet för styrelsen för NU-sjukvården den 10 oktober 2023 om ekonomi i balans
2023-10-16 -
Frida Bjurström
13
Dok 1 Dok 2
2023-10-16 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning mellan ägarutskottet och presidiet för styrelsen för Sjukhusen i väster den 10 oktober 2023
2023-10-16 -
Frida Bjurström
12
Dok 1 Dok 2
2023-10-16 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning mellan ägarutskottet och presidiet för styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset den 10 oktober 2023 om ekonomi i balans
2023-10-16 -
Frida Bjurström
11
Dok 1 Dok 2
2023-09-18 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning mellan ägarutskottet och presidiet för styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus den 12 september 2023
2023-09-18 -
Frida Bjurström
10
Dok 1 Dok 2
2023-09-18 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning mellan ägarutskottet och Skaraborgs sjukhus den 12 september 2023 om ekonomi i balans
2023-09-18 -
Frida Bjurström
9
Dok 1 Dok 2
2023-09-18 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägarutskottets avstämning den 12 september 2023 med styrelsen för NU-sjukvården om ekonomi i balans
2023-09-18 -
Frida Bjurström
8
Dok 1 Dok 2
2023-09-18 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägarutskottets avstämning den 12 september 2023 med styrelsen för Sjukhusen i väster om ekonomi i balans
2023-09-18 -
Frida Bjurström
7
Dok 1 Dok 2
2023-09-18 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägarutskottets avstämning den 12 september 2023 med presidiet för styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset om ekonomi i balans
2023-09-18 -
Frida Bjurström
6
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägarutskottets avstämning den 1 juni 2023 med presidiet för styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi i balans
2023-06-05 -
Frida Bjurström
5
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägarutskottets avstämning den 1 juni 2023 med presidiet för styrelsen för NU-sjukvården om ekonomi i balans
2023-06-05 -
Frida Bjurström
4
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägarutskottets avstämning den 1 juni 2023 med presidiet för styrelsen för Sjukhusen i väster om ekonomi i balans
2023-06-05 -
Frida Bjurström
3
Dok 1 Dok 2
2023-06-07 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägartutskottets avstämning den 1 juni 2023 med presidiet för styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset om ekonomi i balans
2023-06-07 -
Frida Bjurström
2
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från ägarutskottets avstämning den 1 juni 2023 med presidiet för styrelsen för Skaraborgs sjukhus om ekonomi i balans
2023-06-05 -
Frida Bjurström
1
Dok 1
2023-05-10 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från avstämning den 2 maj 2023 mellan ägarutskottet och samtliga sjukhuspresidier om ekonomi i balans
2023-05-10 -
Frida Bjurström