Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2023-02695
2023-05-04
Ledamöter och ersättare i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
UT2023-06-05 Operativ Hälso-och Sjukvårdsnämnd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna
Stefan Didrik
4
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
3
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
2
Dok 1
2023-05-08 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Strategiska och Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2023-05-08 Sverigedemokraterna
Maria Hessman