Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2023-02625
2023-05-02
Förfrågan - behandling av A469 rosfeber - Ansökan om ersättning i efterhand
Försäkringskassan
Madelene Läth

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av A469 rosfeber - Ansökan om ersättning i efterhand
UT2023-06-02 Försäkringskassan
Jeanette Jarl
2
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Påminnelse förfrågan - behandling av A469 rosfeber - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-05-31 Försäkringskassan
Madelene Läth
1
Dok 1
2023-05-02 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av A469 rosfeber - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-05-02 Försäkringskassan
Sara Palmqvist