Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (10 stycken)
RS 2023-02562
2023-04-25
Ledamöter och ersättare för miljö- och regionutvecklingsnämnden, mandatperioden: 2023-01-01 - 2026-12-31
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
13
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i miljö- och regionutvecklingsnämnden
2023-09-26 -
Maria Hessman
11
Dok 1 Dok 2
2023-06-26 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
UT2023-06-26 Miljö- och regionutvecklingsnämnd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, Netpublicator VGR, Liberalerna
Stefan Didrik
10
Dok 1
2023-06-22 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
2023-06-22 -
Maria Hessman
9
Dok 1
2023-06-13 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
2023-06-13 -
Maria Hessman
7
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
UT2023-06-05 Miljö- och regionutvecklingsnämnd, Förtroendevalda It-stöd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Carina Fredriksen
Stefan Didrik
6
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
5
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
4
Dok 1
2023-05-26 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och regionutvecklingsnämnden
IN2023-05-26 Liberalerna
Maria Hessman
2
Dok 1
2023-05-02 Regionstyrelsen
RS 2023-02562-1 - Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och regionutvecklingsnämnden
UT2023-05-02 Kajsa Ezelius
Maria Hessman
1
Dok 1
2023-04-25 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och regionutvecklingsnämnden
IN2023-04-25 Socialdemokraterna
Maria Hessman