Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2023-02364
2023-04-17
Ledamöter och ersättare för Styrelsen för fastighet, stöd och service, för mandatperioden: 2023-01-01 - 2026-12-31
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Fastighet, stöd och service
UT2023-06-05 Styrelsen för Fastighets Stöd och Service FB, Förtroendevalda It-stöd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Carina Liljesand
Stefan Didrik
4
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Fastighet, stöd och service
2023-06-02 -
Maria Hessman
3
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Fastighet, stöd och service
2023-06-02 -
Maria Hessman
1
Dok 1
2023-04-17 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare, Carina Liljesand
IN2023-04-17 Liberalerna
Maria Hessman