Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (11 stycken)
RS 2023-01817
2023-03-20
Valärende - Ledamöter och ersättare i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
14
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i strategiska hälso- och sjukvårdnämnden
2023-09-26 -
Maria Hessman
12
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
RS 2023-01817-11 - Avsägelse av uppdrag som ersättare i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2023-09-26, Petra Eggen
UT2023-06-16 Moderaterna
Maria Hessman
11
Dok 1
2023-06-15 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, Petra Eggen
IN2023-06-15 Moderaterna
Maria Hessman
10
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Strategiska Hälso- och sjukvårdsnämnden
UT2023-06-05 Strategisk Hälso-och Sjukvårdsnämnd, Förtroendevalda It-stöd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna
Stefan Didrik
9
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Strategiska Hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
8
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Strategiska Hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
7
Dok 1
2023-05-05 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2023-05-05 Sverigedemokraterna
Maria Hessman
5
Dok 1 Dok 2
2023-04-28 Regionstyrelsen
Utskick av beslut regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ledamot i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
UT2023-04-28 Strategisk Hälso-och Sjukvårdsnämnd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, Peter Rosholm, Dag Forsström (S), RS - Nämndsamordning
Stefan Didrik
4
Dok 1
2023-04-27 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ledamot i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-04-27 -
Maria Hessman
3
Dok 1
2023-04-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 18 april 2023 - Ledamot i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-04-18 -
Maria Hessman
1
Dok 1
2023-03-20 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2023-03-20 Sekretess
Maria Hessman