Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (37 stycken)
RS 2023-01661
2023-03-13
Mötesanteckningar från presidieöverläggningar ägarutskottet 2023
-
Frida Bjurström

Händelser

Senaste händelse står överst
39
Dok 1
2023-12-04 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Sjukhusen i väster och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset den 17 november 2023
2023-12-04 -
Frida Bjurström
38
Dok 1
2023-11-24 Regionstyrelsen
Uppföljande presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för logistik den 1 november 2023
2023-11-21 -
Frida Bjurström
37
Dok 1 Dok 2
2023-10-31 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för NU-sjukvården den 13 oktober 2023
2023-10-31 -
Frida Bjurström
36
Dok 1 Dok 2
2023-10-31 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 13 oktober 2023
2023-10-31 -
Frida Bjurström
35
Dok 1 Dok 2
2023-10-31 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 13 oktober 2023
2023-10-31 -
Frida Bjurström
34
Dok 1 Dok 2
2023-10-31 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelsen för Sjukhusen i Väster den 13 oktober 2023
2023-10-31 -
Frida Bjurström
33
Dok 1 Dok 2
2023-10-31 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och operativa nämnden samt styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset den 13 oktober 2023
2023-10-31 -
Frida Bjurström
31
Dok 1 Dok 2
2023-10-09 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för fastighet, stöd och service den 28 september 2023
2023-10-09 -
Frida Bjurström
30
Dok 1 Dok 2
2023-09-18 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Regionhälsan 14 september 2023
2023-09-18 -
Frida Bjurström
29
Dok 1 Dok 2
2023-09-18 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Närhälsan den 14 september 2023
2023-09-18 -
Frida Bjurström
28
Dok 1 Dok 2
2023-09-15 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för GöteborgsOperan AB den 1 september 2023
2023-09-15 -
Frida Bjurström
27
Dok 1
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidiedialog mellan ägarutskottet och styrelsen för Film i väst AB den 1 september 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
26
Dok 1 Dok 2
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Turistrådet Västsverige AB den 1 september 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
25
Dok 1
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för kulturutveckling den 31 augusti 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
24
Dok 1 Dok 2
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidiedialog mellan ägarutskottet och styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård den 31 augusti 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
23
Dok 1
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Regionteater Väst AB den 31 augusti 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
22
Dok 1
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Göteborgs symfoniker AB den 31 augusti 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
21
Dok 1 Dok 2
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för folkhögskolorna den 29 augusti 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
20
Dok 1 Dok 2
2023-09-08 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för naturbruk den 31 augusti 2023
2023-09-08 -
Frida Bjurström
19
Dok 1 Dok 2
2023-06-07 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Folktandvården den 2 juni 2023
2023-06-07 -
Frida Bjurström
18
Dok 1 Dok 2
2023-06-07 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Västtrafik den 2 juni 2023
2023-06-07 -
Frida Bjurström
17
Dok 1 Dok 2
2023-06-07 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden den 31 maj 2023
2023-06-07 -
Frida Bjurström
16
Dok 1 Dok 2
2023-05-10 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Hälsan och Stressmedicin den 4 maj 2023
2023-05-10 -
Frida Bjurström
15
Dok 1 Dok 2
2023-05-10 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för logistik den 4 maj 2023
2023-05-10 -
Frida Bjurström
14
Dok 1 Dok 2
2023-05-10 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för fastighet, stöd och service den 4 maj 2023
2023-05-10 -
Frida Bjurström
13
Dok 1 Dok 2
2023-05-10 Regionstyrelsen
Anteckningar från presidieöverläggning för ägarutskottet, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelserna, styrelsen för Närhälsan och styrelsen för Regionhälsan
2023-05-10 -
Frida Bjurström
11
Dok 1
2023-04-28 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 april 2023
2023-04-28 -
Frida Bjurström
10
Dok 1 Dok 2
2023-04-28 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Habilitering & Hälsa den 26 april 2023
2023-04-28 -
Frida Bjurström
9
Dok 1 Dok 2
2023-04-28 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för Regionhälsan den 26 april 2023
2023-04-28 -
Frida Bjurström
8
Dok 1 Dok 2
2023-03-27 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården den 16 mars 2023
2023-03-27 -
Frida Bjurström
7
Dok 1
2023-03-27 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och styrelsen för kulturutveckling den 17 mars 2023
2023-03-27 -
Frida Bjurström
6
Dok 1
2023-03-27 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet och kulturnämnden den 17 mars 2023
2023-03-27 -
Frida Bjurström
5
Dok 1 Dok 2
2023-03-27 Regionstyrelsen
Presidieöverläggning mellan ägarutskottet samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sjukhusen i Väster den 16 mars 2023
2023-03-27 -
Frida Bjurström
4
Dok 1 Dok 2
2023-03-27 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från presidieöverläggning mellan ägarutskottet samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus den 16 mars 2023
2023-03-27 -
Frida Bjurström
3
Dok 1 Dok 2
2023-03-15 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från presidieöverläggning mellan ägarutskottet samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Närhälsan
2023-03-15 -
Frida Bjurström
2
Dok 1 Dok 2
2023-03-15 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från presidieöverläggning mellan ägarutskottet samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelse för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 3 mars 2023
2023-03-15 -
Frida Bjurström
1
Dok 1 Dok 2
2023-03-15 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från presidieöverläggning mellan ägarutskottet samt operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus
2023-03-15 -
Frida Bjurström