Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (96 stycken)
RS 2023-01333
2023-02-23
Remiss av kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
-
Björn Ohlén

Händelser

Senaste händelse står överst
96
2023-06-02 Regionstyrelsen
Beslut från Uddevalla Kommun 2023-05-31 § 155 - kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-06-02 Uddevalla kommun
Björn Ohlén
95
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från delregional nämnd södra 2023-05-29 § 32 - Svar på remiss om kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-06-01 Delregional nämnd södra
Björn Ohlén
94
Dok 1
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2023-05-26 § 87 - Svar på remiss - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024- 2027
IN2023-06-01 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Björn Ohlén
93
Dok 1
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från Spelkulturförbundet Sverok och distriktet Sverok Väst 2023-05-31 - Remissvar kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-06-01 Sverok Spelhobbyförbundet
Björn Ohlén
92
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare 2023-05-31 - Remissyttrande över Västra Götalandsregionens kulturstrategi och kulturplan för 2024-2027
IN2023-06-01 KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare
Björn Ohlén
91
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sjukhusen i väster 2023-05-26 § 58 - Yttrande över kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-06-01 Styrelsen för sjukhusen i Väster
Björn Ohlén
90
Dok 1 Dok 2
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från Hembygd Väst 2023 - Remissvar på kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Hembygd Väst
Björn Ohlén
89
Dok 1
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från Danscentrum Väst 2023 - Yttrande Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Danscentrum Väst
Björn Ohlén
88
Dok 1 Dok 2
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från Riksteatern Väst 2023 - Remissvar från Riksteatern Väst avseende kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Riksteatern Väst
Björn Ohlén
87
Dok 1
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från Stenungsunds kommun 2023-05-08 - Yttrande - Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Stenungsunds kommun
Björn Ohlén
86
Dok 1
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från Bildkonst Sverige 2023-05-30 - Remissvar över betänkandet: Kulturstrategi Västra Götaland 2024-2027
IN2023-05-31 Bildkonst Sverige
Björn Ohlén
85
Dok 1
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från ShareMusic & Performing Arts 2023 - Remissvar på kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 ShareMusic & Performing Arts
Björn Ohlén
84
Dok 1 Dok 2
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från Lidköpings kommun 2023-05-31 § 143 - Remiss: Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2023-2027
IN2023-05-31 Lidköpings kommun
Björn Ohlén
83
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för folkhögskolorna 2023-04-25 - Styrelsen för folkhögskolornas remissvar på kulturstrategi 2024-2017
IN2023-05-31 Styrelsen för folkhögskolorna
Björn Ohlén
82
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Kungälvs kommun 2023-05-24 § 137 - Svar på remiss - Kulturstrategi Västra Götaland och regionel kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Kungälvs kommun
Björn Ohlén
81
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från RF SISU Västra Götaland 2023-05-31 - Remissvar - Kulturstrategi Västra Götaland - med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 RF SISU Västra Götaland
Björn Ohlén
80
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Gullspångs kommun 2023-05-31 - Remissvar - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Gullspångs kommun
Björn Ohlén
79
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Färgelanda kommun 2023-05-31 § 93 - Antagande av yttrande avseende kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Izabel Flood
Björn Ohlén
78
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Leadernätverket Västra Götaland - synpunkter på den regionala kulturstrategin
IN2023-05-31 Leadernätverket Västra Götaland
Björn Ohlén
77
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen - Kulturstrategi med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 goteborgsregionen
Björn Ohlén
76
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Öckerö kommun 2023-04-26 § 22 - missiv remiss kulturstrategi 2024-2027
IN2023-05-31 Öckerö kommun
Björn Ohlén
75
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Centrum för dramatik 2023-05-31 - Remissvar på Kulturstrategi Västra Götaland med regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-31 Centrum för dramatik
Björn Ohlén
74
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Trollhättans Stad 2023-05-31 - remissyttrande över Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Trollhättans stad
Björn Ohlén
73
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Musikcentrum Väst - remissvar Västra Götaland Kulturstrategi/Kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Musikcentrum Väst
Björn Ohlén
72
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Sveriges Författarförbund - Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Sveriges Författarförbund
Björn Ohlén
71
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Film i Väst 2023 - Remissvar på kulturstrategi Västra Götalandsregionen och regional kulturplan 2024 - 2027
IN2023-05-31 Film i Väst AB
Björn Ohlén
70
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Konstnärernas Riksorganisation 2023 - synpunkter på remiss av kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024–2027
IN2023-05-31 Konstnärernas Riksorganisation
Björn Ohlén
69
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Tibro kommun 2023-05-22 § 39 - Kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-31 Tibro kommun
-
68
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Remissvar från Social Ekonomi Sjuhärad - Kulturstrategi Västra Götaland
IN2023-05-30 Social Ekonomi Sjuhärad
Björn Ohlén
67
2023-05-31 Regionstyrelsen
Beslut från Ale kommun 2023-05-30 § 59 - Remissvar kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Ale kommun
Björn Ohlén
66
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Remissvar från Nätverket Universell Scenkonst (NUS) - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Nätverket Universell Scenkonst (NUS)
Björn Ohlén
65
Dok 1
2023-05-31 Regionstyrelsen
Remissvar från Göteborgs Symfoniker AB 2023-05-30 - kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Göteborgs Symfoniker AB
Björn Ohlén
64
Dok 1 Dok 2
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från Hela Sverige ska leva Fyrbodal - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Hela Sverige ska leva Fyrbodal
Björn Ohlén
63
Dok 1 Dok 2
2023-05-30 Regionstyrelsen
Beslut från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-05-17 § 122 - Yttrande över Kulturstrategi Västra Götaland med regional kulturplan 2024 - 2027
IN2023-05-30 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Björn Ohlén
62
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från Åmåls kommun - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Åmåls kommun
Björn Ohlén
61
Dok 1 Dok 2
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från Moderaterna i Västra Götalandsregionen - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Moderaterna
Björn Ohlén
60
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från Kultur- och fritidsnämnden, Lerums kommun - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Lerums kommun
Björn Ohlén
59
Dok 1 Dok 2
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Björn Ohlén
58
Dok 1 Dok 2
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet
Björn Ohlén
57
Dok 1 Dok 2
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från KulturUngdom - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 KulturUngdom
Björn Ohlén
56
Dok 1 Dok 2
2023-05-30 Regionstyrelsen
Remissvar från Teatercentrum Västra - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-30 Teatercentrum Västra
Björn Ohlén
55
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-29 Regionstyrelsen
Remissvar från Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-29 Konst Kansli
Björn Ohlén
54
Dok 1 Dok 2
2023-05-29 Regionstyrelsen
Yttrande från Kulturcentrum Väst - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-29 -
Björn Ohlén
53
Dok 1
2023-05-29 Regionstyrelsen
Beslut från föreningen HSSL Västra Götaland 2023-05-27 - Remissyttrande över kulturstrategi med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-27 HELA SVERIGE SKA LEVA VÄSTRA GÖTALAND
Björn Ohlén
52
Dok 1 Dok 2
2023-05-29 Regionstyrelsen
Remissvar från SENS, Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg - Yttrande över remiss angående VGR Kulturstrategi 2024-2027
IN2023-05-29 SENS, Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg
Björn Ohlén
51
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-29 Regionstyrelsen
Remissvar från Tanums kommun - Yttrande över remiss Kulturstrategi Västra Götaland samt regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-29 Tanums kommun
Björn Ohlén
50
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-29 Regionstyrelsen
Remissvar från Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland - Kulturstrategi 2024-2027
IN2023-05-29 Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Björn Ohlén
49
Dok 1 Dok 2
2023-05-29 Regionstyrelsen
Remissvar från Regionteater Väst AB - Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2024-2027
IN2023-05-29 Regionteater Väst AB
Björn Ohlén
48
Dok 1 Dok 2
2023-05-29 Regionstyrelsen
Remissvar från Lindholmen Science Park AB - Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2024-2027
IN2023-05-29 Lindholmen Science Park AB
Björn Ohlén
47
Dok 1 Dok 2
2023-05-29 Regionstyrelsen
Remissvar från 48 kommuner i de fyra kommunalförbunden via Strategigruppen VGR
IN2023-05-26 Strategigruppen VGR
Björn Ohlén
46
Dok 1 Dok 2
2023-05-26 Regionstyrelsen
Remissvar från Rörstrand Museum AB (svb) - Kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-26 Rörstrands Museum
Björn Ohlén
45
Dok 1 Dok 2
2023-05-26 Regionstyrelsen
Remissvar från Västra Götalands Bildningsförbund 2023-05-26 - Kulturstrategi Västra Götaland med kultur 2024-2027
IN2023-05-26 Västra Götalands Bildningsförbund/Folkhögskoledelegationen
Björn Ohlén
44
Dok 1 Dok 2
2023-05-26 Regionstyrelsen
Remissvar från Skaraborgs föreningsarkiv/ArkivgruppenVäst - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-26 Skaraborgs föreningsarkiv/Arkivgruppen Väst
Björn Ohlén
43
Dok 1 Dok 2
2023-05-25 Regionstyrelsen
Remissvar från styrelsen för Bohusläns Föreningsarkiv - Kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-25 Bohusläns föreningsarkiv
Björn Ohlén
42
Dok 1 Dok 2
2023-05-25 Regionstyrelsen
Beslut från Borås stad 2023-05-15 § 81 - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-25 Borås stad
Björn Ohlén
41
Dok 1 Dok 2
2023-05-25 Regionstyrelsen
Beslut från Sotenäs kommun 2023-05-23 § 37 - Remissvar om kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-25 Sotenäs kommun
Björn Ohlén
40
Dok 1
2023-05-25 Regionstyrelsen
Beslut från Grästorps Kommun 2023-05-15 § 33 - Svar på remiss om kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-25 Grästorps kommun
Björn Ohlén
39
Dok 1
2023-05-25 Regionstyrelsen
Beslut från Vara kommun 2023-05-24 § 68 - Remissvar för kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-25 Vara kommun
Björn Ohlén
38
Dok 1
2023-05-25 Regionstyrelsen
Beslut från Västra Götaland Parasportförbund 2023 - Svar på remiss om kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-25 Västra Götaland Parasportförbund
Björn Ohlén
37
Dok 1 Dok 2
2023-05-25 Regionstyrelsen
Beslut från Töreboda kommun 2023-05-15 § 160 - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-17 Töreboda kommun
Björn Ohlén
36
Dok 1
2023-05-24 Regionstyrelsen
Beslut från Göteborgs Stad 2023-05-24 - Göteborgs Stads yttrande över remiss från Västra Götalandsregionen - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-24 Göteborgs Stad
Björn Ohlén
35
Dok 1
2023-05-24 Regionstyrelsen
Beslut från Hela ska leva Skaraborg 2023-05-24 - Kulturstrategi med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-24 Hela Sverige ska leva Skaraborg
Björn Ohlén
34
Dok 1
2023-05-24 Regionstyrelsen
Beslut från Skaraborgs kommunalförbund 2023-05-12 § 35 - Beslut om remissvar Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-24 Skaraborgs kommunalförbund
Björn Ohlén
33
Dok 1 Dok 2
2023-05-24 Regionstyrelsen
Remissvar Kulturstrategi Västra Götaland från Social Ekonomi Fyrbodal
IN2023-05-24 Social Ekonomi Fyrbodal
Björn Ohlén
32
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-24 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för naturbruk 2023-05-17 § 36 - Svar från styrelsen för naturbruk över Kulturstrategi Västra Götaland och kulturplan 2024-2027
IN2023-05-23 Styrelsen för naturbruk
Björn Ohlén
31
Dok 1
2023-05-24 Regionstyrelsen
Beslut från Bengtsfors kommun 202304-12 - Svar på remiss Kulturstrategi Västra Götaland och Regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-24 Bengtsfors kommun
Björn Ohlén
30
Dok 1
2023-05-23 Regionstyrelsen
Beslut från Fyrbodals kommunalförbund 2023-04-20 - Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-22 Fyrbodals kommunalförbund
Björn Ohlén
29
Dok 1
2023-05-23 Regionstyrelsen
Beslut från delregional nämnd Göteborg 2023-05-16 § 29 - Svar på remiss om kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-22 Delregional nämnd Göteborg
Björn Ohlén
28
Dok 1
2023-05-23 Regionstyrelsen
Beslut från Skaraborgs Kommunalförbund 2023 - Beslut om remissvar Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-23 Skaraborgs kommunalförbund
Björn Ohlén
27
Dok 1
2023-05-23 Regionstyrelsen
Beslut från GöteborgsOperan AB 2023-05-17 - Remissvar angående kulturstrategi Västra Götaland med kulturplan 2024-2027
IN2023-05-23 GöteborgsOperan AB
Björn Ohlén
26
Dok 1 Dok 2
2023-05-22 Regionstyrelsen
Beslut från Mariestads kommun 2023-05-15 § 120 - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-19 Mariestads kommun
Björn Ohlén
25
Dok 1
2023-05-19 Regionstyrelsen
Beslut från delregional nämnd västra 2023-05-15 § 27 - Svar på remiss om kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-19 Delregional nämnd västra
Björn Ohlén
24
Dok 1 Dok 2
2023-05-19 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för kulturutveckling 2023-05-17 § 33 - Svar på remiss om kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-19 Styrelsen för kulturutveckling
Björn Ohlén
23
Dok 1
2023-05-17 Regionstyrelsen
Beslut från Bengtsfors kommun 2023-05-10 § 150 - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-17 Bengtsfors kommun
Björn Ohlén
22
Dok 1
2023-05-16 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Habilitering & Hälsa 2023-05-11 - Missiv remiss Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-16 Habilitering & Hälsa (motpart)
Björn Ohlén
21
Dok 1 Dok 2
2023-05-15 Regionstyrelsen
Beslut från Tidaholms kommun 2023-05-09 § 33 Beslut om remissvar - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-15 Tidaholms kommun
Björn Ohlén
20
Dok 1 Dok 2
2023-05-11 Regionstyrelsen
Remissvar från Navet Science Center 2023-05-09 - Yttrande över remiss Kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-11 Navet Science Center, Boråsregionen, Sjuhärads kom
Björn Ohlén
19
2023-05-11 Regionstyrelsen
Beslut från Skara kommun 2023-05-08 § 53 - Beslut om remiss kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-11 Skara kommun
Björn Ohlén
18
Dok 1
2023-05-10 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för logistik 2023-04-27 § 42 - Styrelsen för logistiks yttrande avseende remiss på Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-10 Styrelsen för logistik
Björn Ohlén
17
Dok 1 Dok 2
2023-05-09 Regionstyrelsen
Beslut från Dals-Eds kommun 2023-05-03 § 37 - Kurstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-09 Dals-Eds kommun
Björn Ohlén
16
Dok 1 Dok 2
2023-05-09 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för NU-sjukvården 2023-05-04 § 43 - Yttrande från NU-sjukvården avseende Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-09 Styrelsen för NU-sjukvården
Björn Ohlén
15
Dok 1
2023-05-08 Regionstyrelsen
Beslut från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-04-27 § 42 - Yttrande över remiss om kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-05 Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Björn Ohlén
14
Dok 1
2023-05-08 Regionstyrelsen
Beslut från Götene kommun 2023-04-27 § 63 - Remiss: Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
IN2023-05-05 Götene kommun
Björn Ohlén
13
Dok 1
2023-05-05 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2023-04-28 § 33 - Remissvar gällande kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-04 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Björn Ohlén
12
Dok 1 Dok 2
2023-05-03 Regionstyrelsen
Beslut från miljö- och regionutvecklingsnämnden 2023-04-26 § 79 - Yttrande över remiss om Kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-03 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Björn Ohlén
11
Dok 1 Dok 2
2023-05-02 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2023-04-28 § 42 - Södra Älvsborgs Sjukhus svar på remiss Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-05-01 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Björn Ohlén
10
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-04-27 Regionstyrelsen
Beslut från Öckerö kommun 2023-04-26 § 22 - Missiv remiss kulturstrategi 2024-2027
IN2023-04-27 Öckerö kommun
Björn Ohlén
9
Dok 1 Dok 2
2023-04-26 Regionstyrelsen
Beslut från Regionhälsan 2023-04-19 § 28 - Yttrande över remiss - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024-2027
IN2023-04-26 Styrelsen för Regionhälsan
Björn Ohlén
8
Dok 1
2023-04-24 Regionstyrelsen
Beslut från Strömstads kommun 2023-04-24 - Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan
IN2023-04-24 Strömstads kommun
Björn Ohlén
7
Dok 1
2023-04-24 Regionstyrelsen
Beslut från Konsthantverkscentrum 2023-04-24 - Remissvar Västra Götalandsregionens kulturstrategi 2024-2024
IN2023-04-24 Konsthantverkscentrum
Björn Ohlén
6
Dok 1
2023-04-14 Regionstyrelsen
Svar på Göteborgsregionens begäran om förlängd svarstid
UT2023-04-14 Göteborgsregionen, GR
Björn Ohlén
5
Dok 1
2023-04-14 Regionstyrelsen
Begäran om förlängd svarstid från Göteborgsregionen (GR)
IN2023-04-14 Göteborgsregionen, GR
Björn Ohlén
4
Dok 1
2023-04-11 Regionstyrelsen
Begäran om förlängd svarstid från Svenljunga kommun
IN2023-04-06 Svenljunga kommun
Björn Ohlén
3
Dok 1
2023-03-20 Regionstyrelsen
Svar från styrelsen för Närhälsan gällande remiss av kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
IN2023-03-17 Styrelsen för Närhälsan
Björn Ohlén
2
2023-03-01 Regionstyrelsen
Utsänd remiss: Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2024–2027
UT2023-03-01 Trädgården Botaniska, Delregional Nämnd Göteborg, Delregional Nämnd Norra, Delregional Nämnd Södra, Delregional Nämnd Västra, Delregional Nämnd Östra, Info Filmiväst FB, Folkhögskoleförvaltningen FB,
Mari Nilsson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2023-03-01 Regionstyrelsen
Remiss av kulturstrategi med regional kulturplan 2024-2027
2023-03-01 -
Terese Anthin