Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (11 stycken)
RS 2023-01022
2023-02-10
Valärende - Ledamöter och ersättare till Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för mandatperioden 2023-2026
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
14
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ledamot i Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
2023-09-26 -
Maria Hessman
12
Dok 1
2023-09-13 Regionstyrelsen
RS 2023-01022-11 - Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Maria Lindgren
UT2023-09-13 Sverigedemokraterna
Maria Hessman
11
Dok 1
2023-09-04 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Maria Lindgren
IN2023-09-04 Sverigedemokraterna
Maria Hessman
10
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
UT2023-06-05 Förtroendevalda It-stöd, koncernkontoret.fritidspolitiker, SÄS - Hållbarhet kansli och säkerhet
Stefan Didrik
9
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2023-06-02 -
Maria Hessman
8
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2023-06-02 -
Maria Hessman
6
Dok 1
2023-03-24 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, Jonas Garmarp
IN2023-03-24 Moderaterna
Stefan Didrik
5
Dok 1 Dok 2
2023-02-24 Regionstyrelsen
Utskick av RS 2023-01022-4 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot tillika ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
UT2023-02-24 Peter Rosholm, Socialdemokraterna, SÄS - Hållbarhet kansli och säkerhet
Britt-Marie Gustafsson
4
Dok 1
2023-02-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot tillika ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2023-02-24 -
Britt-Marie Gustafsson
3
Dok 1
2023-02-15 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot tillika ordförande i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2023-02-15 -
Britt-Marie Gustafsson
2
Dok 1
2023-02-10 Regionstyrelsen
Avsägelse styrelsen för SÄS
IN2023-02-10 Socialdemokraterna
Britt-Marie Gustafsson