Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
RS 2023-00818
2023-02-02
Anmodan att inkomma med förslag på ledamöter till Etikprövningsmyndigheten, verksamhetsregion Göteborg
-
Britt-Marie Gustafsson

Händelser

Senaste händelse står överst
8
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ledamöter och ersättare till Etikprövningsmyndigheten, regionen Göteborg
2023-09-26 -
Maria Hessman
6
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare till etikprövningsmyndigheten, regionen Göteborg
UT2023-06-05 Krista Femrell, RS - Läkemedel och hjälpmedel
Stefan Didrik
5
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare till etikprövningsmyndigheten, regionen Göteborg
2023-06-02 -
Maria Hessman
4
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare till etikprövningsmyndigheten, regionen Göteborg
2023-06-02 -
Maria Hessman
3
Dok 1
2023-05-04 Regionstyrelsen
Påminnelse om anmodan att inkomma med förslag på ledamöter till Etikprövningsmyndigheten, verksamhetsregion Göteborg
IN2023-05-03 Etikprövningsmyndigheten
Maria Hessman
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2023-02-02 Regionstyrelsen
Anmodan att inkomma med förslag på ledamöter till Etikprövningsmyndigheten, verksamhetsregion Göteborg
IN2023-02-01 Etikprövningsmyndigheten
Britt-Marie Gustafsson