Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (14 stycken)
RS 2023-00600
2023-01-25
Ledamöter och ersättare till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd för mandatperioden 2023-07-01 - 2027-06-30
-
Britt-Marie Gustafsson

Händelser

Senaste händelse står överst
17
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöksetiska nämnd
2023-09-26 -
Maria Hessman
16
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
15
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
14
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
13
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
12
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
11
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
9
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
UT2023-06-05 Peter Sögaard
Stefan Didrik
8
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
2023-06-02 -
Maria Hessman
7
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
2023-06-02 -
Maria Hessman
6
Dok 1 Dok 2
2023-05-24 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot
IN2023-05-24 -
Maria Hessman
5
Dok 1
2023-03-07 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-03-06 Jordbruksverket
Maria Hessman
4
Dok 1
2023-03-07 Regionstyrelsen
Entledigande av uppdrag som ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-03-06 Jordbruksverket
Maria Hessman
1
2023-01-25 Regionstyrelsen
Ledamöter och ersättare till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd för mandatperioden 2023-07-01 - 2027-06-30
IN2023-01-25 Jordbruksverket
Britt-Marie Gustafsson