Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (32 stycken)
RS 2023-00600
2023-01-25
Ledamöter och ersättare till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd för mandatperioden 2023-07-01 - 2027-06-30
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
33
Dok 1
2024-04-19 Regionstyrelsen
Jordbruksverket beslutar att förordna Brodd Richard att vara suppleant i Göteborgs djurförsökisetiska nämnd från och med 1 juni 2024
IN2024-04-19 Jordbruksverket
Ben Norman
32
Dok 1
2024-04-19 Regionstyrelsen
Jordbruksverket beslutar att förordna Dufva Ahlin Ada att vara suppleant i Göteborgs djurförsökisetiska nämnd från och med 1 juni 2024
IN2024-04-19 Jordbruksverket
Ben Norman
31
Dok 1 Dok 2
2024-04-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöksetiska nämnd
UT2024-04-12 -
Maria Hessman
30
Dok 1
2024-04-17 Regionstyrelsen
Sv: behöver få in en ny suppleant i Göteborg djurförsöksetiska nämnd dnr 5.2.18-01084/2024
UT2024-04-12 -
Maria Hessman
29
Dok 1
2024-04-16 Regionstyrelsen
Meddelande om ny suppleant i Göteborg djurförsöksetiska nämnd (dnr 5.2.18-01084/2024)
IN2024-04-12 Jordbruksverket
Maria Hessman
28
Dok 1
2024-03-22 Regionstyrelsen
Beslut entledigande av Richard Brodd från 31 maj
IN2024-03-22 Jordbruksverket
Maria Hessman
27
Dok 1
2024-03-22 Regionstyrelsen
Information angående entledigande i de regionala djurförsöksetiska nämnderna
IN2024-03-22 Jordbruksverket
Maria Hessman
26
Dok 1
2024-01-29 Regionstyrelsen
Beslut entledigande av Per Landgren som ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2024-01-29 Jordbruksverket
Maria Hessman
25
Dok 1
2023-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 28 november 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöketiska nämnd
2023-12-18 -
Maria Hessman
24
Dok 1
2023-12-13 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, Luis Fernando Claros Siangas
IN2023-12-13 Luis Fernando Claros Siangas
Maria Hessman
23
Dok 1 Dok 2
2023-12-08 Regionstyrelsen
Beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöksetiska nämnd
UT2023-12-08 -
Maria Hessman
22
Dok 1
2023-12-08 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöketiska nämnd
2023-12-08 -
Maria Hessman
21
Dok 1
2023-12-14 Regionstyrelsen
Ersättare i Göteborg djurförsöketiska nämnd
2023-12-14 -
Maria Hessman
20
Dok 1
2023-10-31 Regionstyrelsen
Entledigande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-10-31 Jordbruksverket
Maria Hessman
19
Dok 1 Dok 2
2023-10-09 Regionstyrelsen
Beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöksetiska nämnd
UT2023-10-09 Liberalerna
Maria Hessman
18
Dok 1
2023-10-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöksetiska nämnd
2023-10-04 -
Maria Hessman
17
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i Göteborg djurförsöksetiska nämnd
2023-09-26 -
Maria Hessman
16
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
15
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
14
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
13
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
12
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
11
Dok 1
2023-06-16 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-06-16 Jordbruksverket
Stefan Didrik
10
Dok 1
2023-11-15 Regionstyrelsen
Ersättare i Göteborg djurförsöksetiska nämnd
2023-11-15 -
Maria Hessman
9
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
UT2023-06-05 Peter Sögaard
Stefan Didrik
8
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
2023-06-02 -
Maria Hessman
7
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
2023-06-02 -
Maria Hessman
6
Dok 1 Dok 2
2023-05-24 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot
IN2023-05-24 -
Maria Hessman
5
Dok 1
2023-03-07 Regionstyrelsen
Förordnande av ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-03-06 Jordbruksverket
Maria Hessman
4
Dok 1
2023-03-07 Regionstyrelsen
Entledigande av uppdrag som ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
IN2023-03-06 Jordbruksverket
Maria Hessman
2
Dok 1
2023-11-21 Regionstyrelsen
Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
2023-11-21 -
Maria Hessman
1
2023-01-25 Regionstyrelsen
Ledamöter och ersättare till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd för mandatperioden 2023-07-01 - 2027-06-30
IN2023-01-25 Jordbruksverket
Britt-Marie Gustafsson