Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (9 stycken)
RS 2023-00451
2023-01-19
Ledamöter och ersättare för Viltförvaltningsdelegationen för mandatperiod 2023 - 2026
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
12
Dok 1 Dok 2
2023-06-28 Regionstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2023-06-28 - Ny ledamot i Viltförvaltningsdelegationen 2023-2027
IN2023-06-28 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Stefan Didrik
11
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
UT2023-06-05 -
Stefan Didrik
10
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
2023-06-02 -
Maria Hessman
9
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
2023-06-02 -
Maria Hessman
7
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-05-12 Regionstyrelsen
Begäran om förslag på ordinarie ledamot i Viltförvaltningsdelegationen samt svar
IN2023-05-11 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Maria Hessman
6
Dok 1 Dok 2
2023-03-07 Regionstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2023-03-06 - Viltförvaltningsdelegationens sammansättning 2023–2027, nya ledamöter och ersättare
IN2023-03-07 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Maria Hessman
4
Dok 1 Dok 2
2023-02-24 Regionstyrelsen
Utskick av RS 2023-00451-3 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ersättare i Viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län
UT2023-02-24 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Marianne Bonnevier
Britt-Marie Gustafsson
3
Dok 1
2023-02-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ersättare i Viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län
2023-02-24 -
Britt-Marie Gustafsson
2
Dok 1
2023-02-15 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 14 februari 2023 - Ersättare i Viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län
2023-02-15 -
Britt-Marie Gustafsson