Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (16 stycken)
RS 2023-00174
2023-01-10
Valärende - Ledamöter och ersättare till delregional nämnd östra för mandatperiod 2023-01-01 - 2026-12-31
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
20
Dok 1
2023-10-03 Regionstyrelsen
RS 2023-00174-19 - Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd östra, Diana Svensk
UT2023-10-03 Socialdemokraterna
Maria Hessman
19
Dok 1
2023-10-03 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd östra, Diana Svensk
IN2023-10-02 Socialdemokraterna
Maria Hessman
18
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i delregional nämnd östra
2023-09-26 -
Maria Hessman
16
Dok 1
2023-08-16 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd östra, Richard Thorell
IN2023-08-15 Moderaterna
Maria Hessman
15
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Andre vice ordförande och ersättare i delregional nämnd östra
UT2023-06-05 Delregional Nämnd Östra, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, Jonathan Kahrs, Liberalerna
Stefan Didrik
14
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Andre vice ordförande och ersättare i delregional nämnd östra
2023-06-02 -
Maria Hessman
13
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Andre vice ordförande och ersättare i delregional nämnd östra
2023-06-02 -
Maria Hessman
11
Dok 1 Dok 2
2023-04-28 Regionstyrelsen
Utskick av beslut regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ledamöter och ersättare i delregional nämnd östra
UT2023-04-28 Delregional Nämnd Östra, Pontus Ragnarsson, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, Petter Åström, Liberalerna, RS - Nämndsamordning
Stefan Didrik
10
Dok 1
2023-04-27 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ledamöter och ersättare i delregional nämnd östra
2023-04-27 -
Maria Hessman
9
Dok 1
2023-04-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 18 april 2023 - Ledamöter och ersättare i delregional nämnd östra
2023-04-18 -
Maria Hessman
8
Dok 1
2023-04-04 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som andra vice ordförande i delregional nämnd östra, Alda Danial
IN2023-04-04 Liberalerna
Maria Hessman
7
Dok 1
2023-03-29 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag i Delregional nämnd Ö
IN2023-03-29 Petter Åström
Maria Hessman
6
Dok 1 Dok 2
2023-02-24 Regionstyrelsen
Utskick av RS 2023-00174-5 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ersättare i delregional nämnd östra
UT2023-02-24 Delregional Nämnd Östra
Britt-Marie Gustafsson
5
Dok 1
2023-02-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ersättare i delregional nämnd östra
2023-02-24 -
Britt-Marie Gustafsson
3
Dok 1
2023-02-15 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 14 februari 2023 - Ersättare i delregional nämnd östra
2023-02-15 -
Britt-Marie Gustafsson
1
Dok 1
2023-01-10 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare
IN2023-01-10 Sverigedemokraterna
-