Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (35 stycken)
RS 2023-00161
2023-01-09
Ledamöter och ersättare till delregional nämnd västra för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
37
Dok 1 Dok 2
2024-04-16 Regionstyrelsen
Beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 9 april 2024 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2024-04-16 Delregional Nämnd Västra
Maria Hessman
36
Dok 1
2024-04-16 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 april 2024 - Ersättare i delregional nämnd västra
2024-04-16 -
Maria Hessman
34
Dok 1
2024-03-14 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd västra, Denise Nydélius Larsson
IN2024-03-14 Sverigedemokraterna
Maria Hessman
33
Dok 1 Dok 2
2024-03-05 Regionstyrelsen
Beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2024 - Ledamot och ersättare i delregional nämnd västra
UT2024-03-05 Delregional Nämnd Västra, Åsa Orréus, Ulrika Engmér Sandström
Maria Hessman
32
Dok 1
2024-03-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2024 - Ledamot och ersättare i delregional nämnd västra
2024-03-04 -
Maria Hessman
31
Dok 1
2024-03-05 Regionstyrelsen
Ledamot och ersättare i delregional nämnd västra
2024-03-05 -
Maria Hessman
30
Dok 1
2024-02-26 Regionstyrelsen
Begäran om entledigande som ledamot i delregional nämnd västra
IN2024-02-22 Centerpartiet
Maria Hessman
29
Dok 1
2023-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 28 november 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
2023-12-18 -
Maria Hessman
28
Dok 1 Dok 2
2023-12-08 Regionstyrelsen
Beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
UT2023-12-08 Delregional Nämnd Västra, Maria Brauer, Anita Hedén Unosson, Linda Åshamre
Maria Hessman
27
Dok 1
2023-12-08 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
2023-12-08 -
Maria Hessman
26
Dok 1 Dok 2
2023-10-09 Regionstyrelsen
Beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2023-10-09 Delregional Nämnd Västra
Maria Hessman
25
Dok 1
2023-10-04 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-10-04 -
Maria Hessman
24
Dok 1
2023-12-14 Regionstyrelsen
Ledamot i delregional nämnd västra
2023-12-14 -
Maria Hessman
23
Dok 1
2023-10-03 Regionstyrelsen
RS 2023-00161-21 - Avsägelse av uppdrag som ledamot i delregional nämnd västra, Maria Brauer (2024-01-01)
UT2023-10-03 Socialdemokraterna
Maria Hessman
22
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-09-26 -
Maria Hessman
21
Dok 1
2023-09-25 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i delregional nämnd västra, Maria Brauer (2024-01-01)
IN2023-09-25 Socialdemokraterna
Maria Hessman
20
Dok 1
2023-11-15 Regionstyrelsen
Ersättare i delregional nämnd västra
2023-11-15 -
Maria Hessman
19
Dok 1 Dok 2
2023-06-26 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2023-06-26 Delregional Nämnd Västra, Adrian Suvén, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, Netpublicator VGR
Stefan Didrik
18
Dok 1
2023-06-22 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-22 -
Maria Hessman
17
Dok 1
2023-06-13 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-13 -
Maria Hessman
16
Dok 1
2023-11-15 Regionstyrelsen
Ersättare i delregional nämnd västra
2023-11-15 -
Maria Hessman
15
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2023-06-05 Delregional Nämnd Västra, Förtroendevalda It-stöd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Hengameh Mokhtari Madjd
Stefan Didrik
14
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-02 -
Maria Hessman
13
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-02 -
Maria Hessman
12
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd västra, Adrian Suvén
IN2023-05-29 Sverigedemokraterna
Maria Hessman
11
Dok 1
2023-11-21 Regionstyrelsen
Ersättare i delregional nämnd västra
2023-11-21 -
Maria Hessman
10
Dok 1 Dok 2
2023-04-28 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2023-04-28 Delregional Nämnd Västra, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, RS - Nämndsamordning
Stefan Didrik
9
Dok 1
2023-04-27 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-04-27 -
Maria Hessman
8
Dok 1
2023-04-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 18 april 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-04-18 -
Maria Hessman
7
Dok 1
2023-11-21 Regionstyrelsen
Ersättare i delregional nämnd västra
2023-11-21 -
Maria Hessman
6
Dok 1
2023-03-30 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd västra
IN2023-03-29 Sekretess
Maria Hessman
5
Dok 1 Dok 2
2023-02-24 Regionstyrelsen
Utskick av RS 2023-00161-4 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
UT2023-02-24 Delregional Nämnd Västra, Christina Svensson, Adrian Suvén
Britt-Marie Gustafsson
4
Dok 1
2023-02-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
2023-02-24 -
Britt-Marie Gustafsson
3
Dok 1
2023-02-15 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
2023-02-15 -
Britt-Marie Gustafsson
1
Dok 1
2023-01-09 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Delregional nämnd västra
IN2023-01-05 Christina Svensson
-