Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (18 stycken)
RS 2023-00161
2023-01-09
Valärende - Ledamöter och ersättare till delregional nämnd västra för mandatperiod 2023-01-01 - 2026-12-31
-
Maria Hessman

Händelser

Senaste händelse står överst
23
Dok 1
2023-10-03 Regionstyrelsen
RS 2023-00161-21 - Avsägelse av uppdrag som ledamot i delregional nämnd västra, Maria Brauer (2024-01-01)
UT2023-10-03 Socialdemokraterna
Maria Hessman
22
Dok 1
2023-09-26 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 26 september 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-09-26 -
Maria Hessman
21
Dok 1
2023-09-25 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i delregional nämnd västra, Maria Brauer (2024-01-01)
IN2023-09-25 Socialdemokraterna
Maria Hessman
19
Dok 1 Dok 2
2023-06-26 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2023-06-26 Delregional Nämnd Västra, Adrian Suvén, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, Netpublicator VGR
Stefan Didrik
18
Dok 1
2023-06-22 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-22 -
Maria Hessman
17
Dok 1
2023-06-13 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 12 juni 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-13 -
Maria Hessman
15
Dok 1 Dok 2
2023-06-05 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2023-06-05 Delregional Nämnd Västra, Förtroendevalda It-stöd, koncernkontoret.fritidspolitiker, Hengameh Mokhtari Madjd
Stefan Didrik
14
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-02 -
Maria Hessman
13
Dok 1
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-02 -
Maria Hessman
12
Dok 1 Dok 2
2023-05-31 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd västra, Adrian Suvén
IN2023-05-29 Sverigedemokraterna
Maria Hessman
10
Dok 1 Dok 2
2023-04-28 Regionstyrelsen
Utskick av beslut från regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
UT2023-04-28 Delregional Nämnd Västra, koncernkontoret.fritidspolitiker, Förtroendevalda It-stöd, RS - Nämndsamordning
Stefan Didrik
9
Dok 1
2023-04-27 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 18 april 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-04-27 -
Maria Hessman
8
Dok 1
2023-04-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 18 april 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-04-18 -
Maria Hessman
6
Dok 1
2023-03-30 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ersättare i delregional nämnd västra
IN2023-03-29 Sekretess
Maria Hessman
5
Dok 1 Dok 2
2023-02-24 Regionstyrelsen
Utskick av RS 2023-00161-4 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
UT2023-02-24 Delregional Nämnd Västra, Christina Svensson, Adrian Suvén
Britt-Marie Gustafsson
4
Dok 1
2023-02-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
2023-02-24 -
Britt-Marie Gustafsson
3
Dok 1
2023-02-15 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 14 februari 2023 - Ledamot i delregional nämnd västra
2023-02-15 -
Britt-Marie Gustafsson
1
Dok 1
2023-01-09 Regionstyrelsen
Avsägelse av uppdrag som ledamot i Delregional nämnd västra
IN2023-01-05 Christina Svensson
-