Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2022-05497
2022-11-18
Prislista bild- och funktionsmedicin 2023
-
Maria Engström

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-11-29 Regionstyrelsen
Expediering av regiondirektörens beslut om priser för diagnostiktjänster inom bild och funktionsmedicin 2023
UT2022-11-29 RS - Vårdsamordning
Maria Engström
1
Dok 1 Dok 2
2022-11-29 Regionstyrelsen
Priser för diagnostiktjänster inom bild och funktionsmedicin 2023
2022-11-29 -
Maria Engström