Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2022-04809
2022-10-14
Rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen 2017-2021
-
Andrea Hallberg

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-11-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 2022 - Kartläggning och uppföljning av utbud och insatser för barn och ungas psykiska hälsa
2022-11-24 -
Andrea Hallberg
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-11-14 Regionstyrelsen
Kartläggning och uppföljning av utbud och insatser för barn och ungas psykiska hälsa
2022-11-14 -
Andrea Hallberg