Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2022-04697
2022-10-10
Begäran om tilläggsbeslut - ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda
-
Kristoffer Ekström

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2022-11-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 2022 - Begäran om tilläggsbeslut - ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda
2022-11-24 -
Kristoffer Ekström
3
Dok 1
2022-11-22 Regionstyrelsen
Protokoll nr 8 styrelsen för Västtrafik AB 20 oktober 2022
IN2022-11-22 Västtrafik AB
Kristoffer Ekström
2
Dok 1
2022-11-14 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde den 31 oktober 2022
IN2022-11-02 Fastighetsnämnden
Kristoffer Ekström
1
Dok 1
2022-11-14 Regionstyrelsen
Begäran om tilläggsbeslut - ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda
2022-11-14 -
Kristoffer Ekström