Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2022-04644
2022-10-06
Ny visuell identitet
-
Niclas Samsioe

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-11-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 2022 - Presentation av en ny visuell identitet för Västra Götalandsregionen
2022-11-24 -
Niclas Samsioe
1
Dok 1
2022-11-14 Regionstyrelsen
Presentation av en ny visuell identitet för Västra Götalandsregionen
2022-11-14 -
Niclas Samsioe