Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
RS 2022-04545
2022-09-30
Justering av budgetramar för investeringar 2023
-
Carl Öhrman

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1
2022-11-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 2022 - Justering av budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar 2023
2022-11-24 -
Carl Öhrman
4
Dok 1 Dok 2
2022-11-14 Regionstyrelsen
Justering av budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar 2023
2022-11-14 -
Carl Öhrman
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-10-26 Regionstyrelsen
Utsänt beslut från RS 18 oktober 2022 - § 280 Justering av budgetramar för investeringar 2023 med anledning av ny politisk organisation
UT2022-10-26 Västfastigheter, Servicenämnden, RS - Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, RS - Ledningsstöd RD (Koncernkontoret), RS - Koncernekonomi
Mari Nilsson
2
Dok 1
2022-10-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 18 oktober 2022 - Justering av budgetramar för investeringar 2023 med anledning av ny politisk organisation
2022-10-24 -
Carl Öhrman
1
Dok 1
2022-10-11 Regionstyrelsen
Justering av budgetramar för investeringar 2023 med anledning av ny politisk organisation
2022-10-11 -
Carl Öhrman