Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2022-04518
2022-09-29
Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 2–5, huvudprojektnummer 30634
-
Madeleine Augustsson

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2022-11-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 2022 - Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 2, huvudprojektnummer 30634
2022-11-24 -
Madeleine Augustsson
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-11-14 Regionstyrelsen
Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 2, huvudprojektnummer 30634
2022-11-14 -
Madeleine Augustsson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-09-29 Regionstyrelsen
Beslut från fastighetsnämnden 2022-09-22 § 84 - Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 2–5, huvudprojektnummer 30634
IN2022-09-27 Fastighetsnämnden
Madeleine Augustsson