Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2022-04292
2022-09-16
Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening 2023
-
Annelie Mogensen

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-11-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 2022 - Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening 2023
2022-11-24 -
Annelie Mogensen
1
Dok 1
2022-11-14 Regionstyrelsen
Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening 2023
2022-11-14 -
Annelie Mogensen