Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (23 stycken)
RS 2022-03020
2022-06-20
Mål 6810-22 Dedicare Sverige AB./.Västra Götalandsregionen och övriga regioner angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården
-
Lina Kolsmyr

Händelser

Senaste händelse står överst
25
Dok 1
2022-07-04 Regionstyrelsen
begäran om anstånd i mål nr 6810-22, 7082-22, 7190-22, 7211-22 mfl.
UT2022-07-04 Förvaltningsrätten i Göteborg
Linda Stalfors
24
Dok 1
2022-06-27 Regionstyrelsen
mail ang. anstånd
UT2022-06-27 Förvaltningsrätten i Göteborg
Linda Stalfors
23
Dok 1
2022-06-27 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6942-22 Dedicare Sverige AB./.Region Uppsala angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för region Uppsala
IN2022-06-27 Förvaltningsrätten i Göteborg
Linda Stalfors
22
Dok 1
2022-06-27 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6930-22 Dedicare Sverige AB./.Region Gotland angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Gotland
IN2022-06-27 Förvaltningsrätten i Göteborg
Linda Stalfors
21
Dok 1
2022-06-27 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6807-22 Dedicare Sverige AB./.Region Halland Mål 6810-22 Dedicare Sverige AB./.Västra Götalandsregionen och övriga regioner angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården
IN2022-06-27 Förvaltningsrätten i Göteborg
Linda Stalfors
18
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Mål 6880-22 Dedicare Sverige AB./.Region Skåne angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Skåne
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
17
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Mål 6928-22 Dedicare Sverige AB./. Region Stockholm angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Stockholm
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
16
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6879-22 Dedicare Sverige AB./.Region Jönköping angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Jönköping
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
15
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Mål 6870-22 Dedicare Sverige AB./. Region Gävleborg angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Gävleborg
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
14
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6875-22 Dedicare Sverige AB./.Region Västerbotten angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Västerbotten
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
13
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Mål 6843-22 Dedicare Sverige AB./. Region Sörmland angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Sörmland
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
12
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6848-22 Dedicare Sverige AB./.Region Jämtland Härjedalen angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Jämtland Härjedalen
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
11
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Mål 6847-22 Dedicare Sverige AB./. Region Västernorrland angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Västernorrland
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
10
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Mål 6940-22 Dedicare Sverige AB./. Region Värmland angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Värmland
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
9
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6944-22 Dedicare Sverige AB./.Region Östergötland angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Östergötland
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
8
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6946-22 Dedicare Sverige AB./.Region Västmanland angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Västmanland
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
7
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6903-22 Dedicare Sverige AB./.Region Norrbotten angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Norrbotten
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
6
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6931-22 Dedicare Sverige AB./.Västra Götalandsregionen och övriga regioner angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Örebro
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
5
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6912-22 Dedicare Sverige AB./.Västra Götalandsregionen och övriga regioner angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för region Kalmar
IN2022-06-23 Region Kalmar län
Lina Kolsmyr
4
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6914-22 (Mål 6810-22) Dedicare Sverige AB./.Västra Götalandsregionen och övriga regioner angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
3
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Underrättelse i mål 6917-22 Dedicare Sverige AB./.Region Blekinge angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården - anstånd för Region Blekinge
IN2022-06-23 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
2
Dok 1
2022-06-21 Regionstyrelsen
Beslut i mål 6810-22 med flera målnummer, Dedicare Sverige AB./.Västra Götalandsregionen och övriga regioner angående överprövning av regiongemensam upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården
IN2022-06-21 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr
1
Dok 1
2022-06-20 Regionstyrelsen
Föreläggande i mål 6810-22 Dedicare Sverige AB./.Västra Götalandsregionen överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU
IN2022-06-20 Förvaltningsrätten i Göteborg
Lina Kolsmyr