Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (11 stycken)
RS 2022-02984
2022-06-17
Sahlgrenska sjukhuset – Förslag att komplettera byggprojektet hus 1 med ytterligare våningsplan
-
Carl Öhrman

Händelser

Senaste händelse står överst
12
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2023-06-05 Regionstyrelsen
Beslut från Styrelsen för fastighet, stöd och service 2023-05-24 § 64 - Sahlgrenska sjukhuset Life Science hus 1 - Vårdplan, projektnummer 11611
IN2023-06-05 Styrelsen för Fastighet, stöd och service
Carl Öhrman
11
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2023-06-01 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets 2023-05-26 § 81 - Ansökan om inriktningsbeslut vårdplan Hus 1 Sahlgrenska sjukhuset
IN2023-06-01 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Carl Öhrman
10
Dok 1 Dok 2
2023-04-25 Regionstyrelsen
Presentation vid fördjupningsmöte 2023-04-25, tre vårdplan
IN2023-04-25 SU - Gemensam administration
Carl Öhrman
8
2022-12-21 Regionstyrelsen
Utsänt beslut från RS den 13 december 2022 - § 358 Sahlgrenska universitetssjukhuset – Förslag att komplettera byggprojektet Hus 1 med ytterligare tre våningsplan
UT2022-12-21 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västfastigheter, RS - Koncernekonomi
Mari Nilsson
7
Dok 1
2022-12-16 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 13 december 2022 - Sahlgrenska universitetssjukhuset – Förslag att komplettera byggprojektet Hus 1 med ytterligare tre våningsplan
2022-12-16 -
Sofia Angel
6
Dok 1
2022-11-24 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 2022 - Sahlgrenska universitetssjukhuset – Förslag att komplettera byggprojektet Hus 1 med ytterligare tre våningsplan
2022-11-24 -
Sofia Angel
5
Dok 1 Dok 2
2022-11-09 Regionstyrelsen
Minnesanteckningar - Pulsmöte - OBS! Hög prioritet - Möte imorgon tisdag 8/11. Vänligen bekräfta deltagandet - 2022-11-08
IN2022-11-09 FAST - Projektenhet Göteborg
Carl Öhrman
4
Dok 1
2022-11-07 Regionstyrelsen
Svar på vilken sorts verksamhets om den "27%" effektiviseringen
IN2022-11-04 SU - Sjukhusdirektör och stab
Carl Öhrman
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-10-04 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2022-09-30 § 115 - Sahlgrenska Life Hus 1 - Förslag att utnyttja detaljplans byggrätt för att skapa förutsättningar för Sahlgrenska Universitetssjukhusets fortsatta utveckling över tid
IN2022-10-04 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sofia Angel
2
Dok 1 Dok 2
2022-09-28 Regionstyrelsen
Beslut från från fastighetsnämnden, 2022-09-22 § 86 Sahlgrenska sjukhuset Life Science Hus 1 - Råplan, projektnummer 10922
IN2022-09-27 Fastighetsnämnden
Sofia Angel
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2022-11-14 Regionstyrelsen
Sahlgrenska universitetssjukhuset – Förslag att komplettera byggprojektet Hus 1 med ytterligare tre våningsplan
2022-11-03 -
Sofia Angel