Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2022-02847
2022-06-09
Förfrågan - behandling av svimning och kollaps - Ansökan om ersättning i efterhand
Försäkringskassan
Sara Palmqvist

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av svimning och kollaps - Ansökan om ersättning i efterhand
UT2022-06-23 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
1
Dok 1
2022-06-09 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av svimning och kollaps - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2022-06-09 Försäkringskassan
Sara Palmqvist