Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2022-02667
2022-05-27
VGR:s hållbarhetsmål 2030
-
Ylva Bryngelsson

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Rutin för planering och uppföljning av mål för miljö och social hållbarhet_slutversion2022.pdf
2022-06-23 -
Ylva Bryngelsson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-06-20 Regionstyrelsen
Rapport genomförande Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål 2030
2022-06-20 -
Ylva Bryngelsson