Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2022-02413
2022-05-11
Mötesanteckningar från dialog mellan personalutskottet och tandvårdsstyrelsen 2022
-
Karin Atienza Cortes

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2022-05-13 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar från dialog mellan personalutskottet och tandvårdsstyrelsen 2022-05-04
2022-05-13 -
Karin Atienza Cortes