Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
RS 2022-02378
2022-05-10
Förfrågan - behandling av cancer - Ansökan om förhandsbesked/ersättning i efterhand
Försäkringskassan
Sara Palmqvist

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Svar på kompletterande förfrågan - behandling av cancer - Ansökan om förhandsbesked/ersättning i efterhand
UT2022-06-23 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
5
Dok 1
2022-06-23 Regionstyrelsen
Kompletterande förfrågan - behandling av cancer - Ansökan om förhandsbesked/ersättning i efterhand
IN2022-06-23 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
4
Dok 1 Dok 2
2022-05-19 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av cancer - Ansökan om förhandsbesked/ersättning i efterhand
UT2022-05-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
3
Dok 1
2022-05-13 Regionstyrelsen
Svar från medicinsk rådgivare på förfrågan - behandling av cancer - Ansökan om förhandsbesked/ersättning i efterhand
IN2022-05-13 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Sara Palmqvist
2
Dok 1 Dok 2
2022-05-11 Regionstyrelsen
Förfrågan till medicinsk rådgivare på förfrågan - behandling av cancer - Ansökan om förhandsbesked/ersättning i efterhand
UT2022-05-11 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Sara Palmqvist
1
Dok 1
2022-05-10 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av cancer - Ansökan om förhandsbesked/ersättning i efterhand
IN2022-05-10 Försäkringskassan
Sara Palmqvist