Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2021-03203
2021-06-01
Förnyad konkurrensutsättning Arbetsplatser 2
-
Carina Nygren

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-06-11 Regionstyrelsen
Frågor och svar under upphandlingstiden
2021-06-11 -
Carina Nygren
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-06-11 Regionstyrelsen
Upphandlingsdokument för Förnyad konkurrensutsättning Arbetsplatser 2
2021-06-11 -
Carina Nygren
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-06-11 Regionstyrelsen
Jävsdeklaration och sekretessförbindelser för upphandling Förnyad konkurrensutsättning Arbetsplatser 2
2021-06-11 -
Carina Nygren