Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2021-02568
2021-05-03
Förfrågan - behandling av diabetes mellitus typ 2 - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2021-05-04 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av diabetes mellitus typ 2 - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2021-05-04 Försäkringskassan
Åsa Jackson
1
Dok 1
2021-05-03 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av diabetes mellitus typ 2 - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2021-05-03 Försäkringskassan
Carin Svensk