Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (14 stycken)
RS 2021-01742
2021-03-17
Upphandling av stå- och träningshjälpmedel
-
Sara Sjöblom

Händelser

Senaste händelse står överst
14
Dok 1
2022-11-29 Regionstyrelsen
Efterannonsering Stå- och träningshjälpmedel RS2021-01742
2022-11-29 -
Sara Sjöblom
13
Dok 1 Dok 2
2022-11-29 Regionstyrelsen
Tilldelningsbeslut Stå- och träningshjälpmedel RS2021-01742
2022-11-29 -
Sara Sjöblom
12
Dok 1
2022-11-29 Regionstyrelsen
Öppningsprotokoll Stå-och träningshjälpmedel RS2021-01742
2022-11-29 -
Sara Sjöblom
11
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Primed Fysio
IN2022-04-25 Primed Fysio och Rehab AB
Sara Sjöblom
10
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Medema Physio AB
IN2022-04-25 Medema Physio Aktiebolag
Sara Sjöblom
9
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Made For Movement
IN2022-04-25 Made for Movement Sweden AB
Sara Sjöblom
7
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Euforia
IN2022-04-25 Euforia AB
Sara Sjöblom
6
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Etac Sverige AB
IN2022-04-25 Etac Sverige AB
Sara Sjöblom
5
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud AnatomicSITT
IN2022-04-25 Anatomic Sitt i Norrköping AB
Sara Sjöblom
4
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud AlfaCare Sverige AB
IN2022-04-25 AlfaCare Sverige AB
Sara Sjöblom
3
Dok 1
2022-11-29 Regionstyrelsen
Frågor och svar Stå- och träningshjälpmedel RS2021-01742
2022-11-29 -
Sara Sjöblom
2
Dok 1
2022-11-29 Regionstyrelsen
Annonsering för Stå- och träningshjälpmedel RS2021-01742
2022-11-29 -
Sara Sjöblom
1
2022-11-29 Regionstyrelsen
Upphandlingsdokument för Stå- och träningshjälpmedel RS2021-01742
2022-11-29 -
Sara Sjöblom