Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2021-01154
2021-02-19
Förfrågan - behandling av PCR-test (Covid-19) - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2021-02-23 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av PCR-test (Covid-19) - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2021-02-23 Försäkringskassan
Åsa Jackson
1
Dok 1
2021-02-19 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av PCR-test (Covid-19) - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2021-02-19 Försäkringskassan
Carin Svensk