Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2021-00716
2021-02-04
Direktupphandling av temporär pacemaker till avd 357, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
-
Carina Eriksson

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2021-02-23 Regionstyrelsen
Dokumentation för Direktupphandling av temporär pacemaker till avd 357, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2021-02-23 -
Carina Eriksson
3
Dok 1
2021-02-23 Regionstyrelsen
Beställning av temporär pacemaker till Bluegrass AB
UT2021-02-23 Bluegrass AB
Carina Eriksson
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-02-23 Regionstyrelsen
Anbud från Bluegrass AB för Direktupphandling av temporär pacemaker till avd 357, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2021-02-16 Bluegrass AB
Carina Eriksson
1
Dok 1
2021-02-23 Regionstyrelsen
Beställning Proceedo 472232 för Direktupphandling av temporär pacemaker till avd 357, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2021-01-22 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Carina Eriksson