Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2021-00546
2021-01-31
Statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet Registercentrum Västra Götaland
-
Ulrika Frithiofsson

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1 Dok 2
2021-04-08 Regionstyrelsen
Mail angående samlat remissvar från Västra Götalandsregionen
UT2021-04-08 -
Ulrika Frithiofsson
3
Dok 1
2021-04-08 Regionstyrelsen
Remissvar från Västra Götalandsregionen, Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst angående förslag till förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala cancercentrum
UT2021-04-08 Socialdepartementet
Ulrika Frithiofsson
2
Dok 1
2021-01-31 Regionstyrelsen
Begäran om anstånd, S2020/08974/FS, Registercentrum Västra Götaland
IN2021-01-28 -
Ulrika Frithiofsson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-01-31 Regionstyrelsen
Förordning om statsbidrag för kvalitetsregister verksamhet
IN2021-01-25 Regeringskansliet
Ulrika Frithiofsson