Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2020-07426
2020-12-07
Initiativärende (S): Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån
-
Lena Kullander

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-01-05 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 15 december 2020 - Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån
2021-01-05 -
Stefan Didrik
2
Dok 1 Dok 2
2021-01-13 Regionstyrelsen
Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån
2021-01-13 -
Lena Kullander
1
Dok 1
2020-12-07 Regionstyrelsen
Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån.pdf
IN2020-12-07 Socialdemokraterna
Stefan Didrik