Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2020-06816
2020-11-13
Ogiltighetsinvändning mot uppsägningen
-
Lena Kullander

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-01-13 Regionstyrelsen
Förhandlingsprotokoll, uppsägning av personliga skäl
UT2021-01-13 Regionstyrelsen
Lena Kullander
2
Dok 1
2020-11-13 Regionstyrelsen
Bekräftelse av mottagen framställan
UT2020-11-13 Kjell Sunnerdahl, Vision
Lena Kullander
1
Dok 1 Dok 2
2020-11-13 Regionstyrelsen
Ogiltighetsinvändning mot uppsägningen
IN2020-11-13 Vision
Lena Kullander