Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2020-05584
2020-09-16
Förfrågan - behandling av stort Hiatusbråck, esofagit, akuta skador i magslemhinnan - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
Försäkringskassan
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2020-09-16 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av stort Hiatusbråck, esofagit, akuta skador i magslemhinnan - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2020-09-16 Försäkringskassan
Carin Svensk