Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (8 stycken)
RS 2020-05377
2020-09-07
Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
-
Carina Nygren

Händelser

Senaste händelse står överst
8
Dok 1 Dok 2
2020-09-28 Regionstyrelsen
Tilldelningsbeslut och sammanställning av utvärdering för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
2020-09-28 -
Carina Nygren
7
Dok 1
2020-09-28 Regionstyrelsen
Öppningsprotokoll för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
2020-09-28 -
Carina Nygren
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-09-28 Regionstyrelsen
Anbud från Proact IT för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
IN2020-08-31 Proact IT Sweden AB
Carina Nygren
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-09-28 Regionstyrelsen
Anbud från Dustin Sverige för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
IN2020-08-31 Dustin Sverige AB
Carina Nygren
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-09-28 Regionstyrelsen
Anbud från Atea Sverige för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
IN2020-08-31 Atea Sverige AB
Carina Nygren
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-09-28 Regionstyrelsen
Anbud från Advania Sverige för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
IN2020-08-31 Advania Sverige AB
Carina Nygren
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-09-28 Regionstyrelsen
Upphandlingsdokument för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
2020-09-28 -
Carina Nygren
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-09-07 Regionstyrelsen
Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB från 2020-09-07
2020-09-07 -
Carina Nygren