Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2020-04600
2020-07-10
Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 §
Vårdförbundet
Lena Kullander

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2021-01-13 Regionstyrelsen
Förhandlingsprotokoll, avsked
UT2021-01-13 Regionstyrelsen
Lena Kullander
2
Dok 1 Dok 2
2020-07-10 Regionstyrelsen
Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 §
IN2020-07-10 Vårdförbundet
Lena Kullander
1
Dok 1 Dok 2
2020-07-10 Regionstyrelsen
Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 §
IN2020-07-10 Vårdförbundet
Lena Kullander