Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2020-03415
2020-05-18
Avtal 201908354-001 om patientnära koagulationsutrustning – D-dimer med Roche Diagnostics Scandinavia AB
-
Karin Lennartsson

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2023-05-26 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201908354-001 om patientnära koagulationsutrustning – D-dimer med Roche Diagnostics Scandinavia AB till 2024-05-31
2023-04-05 -
Karin Lennartsson
2
Dok 1
2022-05-09 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201908354-001 om patientnära koagulationsutrustning – D-dimer med Roche Diagnostics Scandinavia AB till 2023-05-31
2022-05-06 -
Karin Lennartsson
1
2020-05-29 Regionstyrelsen
Avtal 201908354-001 om patientnära koagulationsutrustning – D-dimer med Roche Diagnostics Scandinavia AB från 2020-06-01
2020-05-18 -
Karin Lennartsson