Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RS 2020-03078
2020-05-04
Hantering av information vid stabsarbete i samband med covid-19
-
Katrin Urbäck

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1
2021-02-23 Regionstyrelsen
Lathund för upprättande av allmän handling covid-19
2021-02-23 -
Paulina Oscarsson
4
Dok 1
2020-12-23 Regionstyrelsen
Reviderad rutin för hantering av information i samband med Covid-19
2020-12-23 -
Katrin Urbäck
1
Dok 1 Dok 2
2020-05-04 Regionstyrelsen
Rutin för hantering av information vid stabsarbete i samband med Covid-19
2020-05-04 RS - Avdelning Förändring
Katrin Urbäck