Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
RS 2020-02069
2020-03-26
Förfrågan - behandling av hjärtklappning och hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
-
Carin Svensk

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2020-03-26 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hjärtklappning och hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT2020-03-26 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
1
Dok 1
2020-03-26 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av hjärtklappning och hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN2020-03-26 Försäkringskassan
Carin Svensk