Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2019-08130
2019-12-03
Avtal 201705467-009 om regiongemensamma utbildningar - Del I - Ekonomi med Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten
-
Jonas Brunnegård

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1 Dok 2
2019-12-03 Regionstyrelsen
Avtal 201705467-009 om regiongemensamma utbildningar - Del I - Ekonomi med Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten från 2019-10-01
2019-10-14 -
Jonas Brunnegård