Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (5 stycken)
RS 2019-08124
2019-12-03
Ärende från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019
-
Marga Brisman

Händelser

Senaste händelse står överst
5
Dok 1
2020-11-19 Regionstyrelsen
Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019 avseende Södra Älvsborgs Sjukhus
IN2020-11-19 Inspektionen för vård och omsorg
Marga Brisman
4
Dok 1
2020-10-22 Regionstyrelsen
Kompletterande begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019 avseende Södra Älvsborgs Sjukhus
IN2020-10-22 Inspektionen för vård och omsorg
Marga Brisman
3
Dok 1
2020-08-12 Regionstyrelsen
Påminnelse om begärda handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019 avseende Södra Älvsborgs sjukhus, Skene
IN2020-08-12 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2
Dok 1
2020-06-02 Regionstyrelsen
Kompletterande begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019 avseende Södra Älvsborgs sjukhus, Skene
IN2020-06-02 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
1
Dok 1
2019-12-03 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019 avseende medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
IN2019-12-03 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman