Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
RS 2019-08124
2019-12-03
Ärende från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019
-
Marga Brisman

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2019-12-03 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-41983/2019 avseende medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
IN2019-12-03 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman