Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (61 stycken)
RS 2019-07252
2019-10-25
Planer för intern kontroll 2020
-
Maria Engström

Händelser

Senaste händelse står överst
61
Dok 1
2020-09-24 Regionstyrelsen
Beslut från Servicenämnden 2020-09-17 § - Uppföljning servicenämndens plan för intern kontroll 2020 med anledning av pandemin
IN2020-09-24 Servicenämnden
Maria Engström
60
Dok 1
2020-09-23 Regionstyrelsen
Beslut från miljönämnden 2020-09-15 § 96 - Reviderad plan för intern kontroll för miljönämnden 2020
IN2020-09-23 Miljönämnden
Maria Engström
59
Dok 1
2020-09-21 Regionstyrelsen
Beslut från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-27 § 122 - Genomlysning av plan för intern styrning och kontroll 2020
IN2020-09-21 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
58
Dok 1
2020-09-16 Regionstyrelsen
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-08-28 § 254 -Uppdrag om genomlysning av Plan för intern kontroll 2020
IN2020-09-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Maria Engström
57
Dok 1 Dok 2
2020-09-10 Regionstyrelsen
Beslut från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-31 § 176 - Reviderad plan för intern kontroll för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
IN2020-09-09 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
56
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-09-04 Regionstyrelsen
Beslut från kulturnämnden 2020-08-21 - § 81 Revidering av kulturnämndens plan för intern kontroll 2020
IN2020-09-04 Kulturnämnden (motpart)
Maria Engström
55
Dok 1
2020-09-03 Regionstyrelsen
Beslut från södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-27 § 108 - Revidering av Plan för intern kontroll och säkerhet 2020
IN2020-09-03 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
54
Dok 1
2020-09-03 Regionstyrelsen
Beslut från fastighetsnämnden 2020-08-27 § 42 - Genomlysning riskanalys och internkontrollplan 2020 på grund av covid-19
IN2020-09-03 Fastighetsnämnden
Maria Engström
53
Dok 1
2020-09-03 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-08-28 § 99 - Ordinarie uppföljning av genomförda kontroller i plan för intern kontroll för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2020-09-03 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Maria Engström
52
Dok 1 Dok 2
2020-09-01 Regionstyrelsen
Beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-08-31 § 89 - Resultat av genomlysning av plan för intern kontroll 2020
IN2020-08-31 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
51
Dok 1 Dok 2
2020-07-08 Regionstyrelsen
Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 23 juni 2020 - Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2020
UT2020-07-08 Peter Hermansson, Louise Åsenfors, RS - Ledningsstöd RD (Koncernkontoret)
Stefan Didrik
50
Dok 1
2020-07-06 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 23 juni 2020 - Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2020
2020-07-06 -
Maria Engström
49
Dok 1
2020-07-03 Regionstyrelsen
Beslut från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-25 § 102 - Genomlysning av Plan för intern kontroll 2020
IN2020-07-03 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
48
Dok 1 Dok 2
2020-07-02 Regionstyrelsen
Beslut från tandvårdsstyrelsen 2020-06-17 § 40 - Uppföljning plan för intern kontroll för Tandvårdsstyrelsen 2020
IN2020-07-02 Tandvårdsstyrelsen
Maria Engström
47
Dok 1
2020-07-02 Regionstyrelsen
Protokoll från Turistrådet Västsverige AB 2020-05-29 - Protokoll om reviderad plan för intern kontroll för 2020
IN2020-07-01 Turistrådet Västsverige AB
Maria Engström
46
Dok 1
2020-07-01 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Regionhälsan 2020-06-02 § 41 - Uppföljning av plan för intern kontroll 2020 - Regionhälsan
IN2020-07-01 Styrelsen för Regionhälsan
Maria Grip
45
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-07-01 Regionstyrelsen
Beslut från naturbruksstyrelsen 2020-06-16 § 35 - Genomlysning och eventuell revidering av naturbruksstyrelsens plan för intern kontroll år 2020 med anledning av Covid-19 enligt uppdrag från regionstyrelsen
IN2020-07-01 Naturbruksstyrelsen
Maria Engström
44
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-07-01 Regionstyrelsen
Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-06-24 § 177 - Reviderad plan för intern kontroll för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020
IN2020-06-30 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Maria Engström
43
Dok 1
2020-06-30 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-06-25 § 79 - Uppföljning plan för intern kontroll för Sahlgrenska Universitetssjukhuset till och med maj 2020
IN2020-06-30 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Maria Engström
42
Dok 1 Dok 2
2020-06-30 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2020-06-26 § 58 - Uppföljning av plan för intern styrning och kontroll 2020
IN2020-06-30 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Maria Engström
41
Dok 1
2020-06-29 Regionstyrelsen
Beslut från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-18 § 145 - Genomlysning av Plan för intern styrning och kontroll 2020
IN2020-06-29 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
40
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-06-26 Regionstyrelsen
Beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-25 § 74 - Uppföljning av plan för intern kontroll 2020, rapport 2
IN2020-06-25 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
39
Dok 1 Dok 2
2020-06-26 Regionstyrelsen
Beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-25 § 75 - Genomlysning av plan för intern kontroll 2020
IN2020-06-25 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
38
Dok 1
2020-06-23 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Habilitering & Hälsa 2020-06-11 § 31 - Genomlysning och eventuell revidering av riskanalys och plan för intern kontroll 2020
IN2020-06-22 Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Maria Engström
37
Dok 1
2020-06-22 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för kulturutveckling 2020-06-17 § 50 - Hantering av uppföljning och riskbedömning kopplat till Covid-19
IN2020-06-18 Styrelsen för kulturutveckling
Maria Engström
36
Dok 1
2020-06-22 Regionstyrelsen
Beslut från södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16 § 81 - Plan för intern kontroll och säkerhet 2020
IN2020-06-18 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
35
Dok 1
2020-06-16 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2020-06-11 § 38 - Revidering plan för intern kontroll 2020
IN2020-06-16 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Maria Engström
34
Dok 1 Dok 2
2020-06-11 Regionstyrelsen
Beslut från regionutvecklingsnämnden 2020-06-04 § 123 - Uppföljning plan för intern kontroll för regionutvecklingsnämnden
IN2020-06-10 Regionutvecklingsnämnden
Maria Engström
33
Dok 1
2020-06-09 Regionstyrelsen
Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-06-03 § 147 - Genomlysning av hälso- och sjukvårdsstyrelsens riskanalys och plan för intern kontroll 2020 med anledning av covid-19
IN2020-06-09 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Maria Engström
32
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-06-03 Regionstyrelsen
Beslut från Västtrafik AB 2020-02-21 § 7 Internkontroll och säkerhet
IN2020-06-02 Västtrafik AB
Maria Engström
31
Dok 1
2020-05-18 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Närhälsan 2020-04-24 § 44 - Rapport per mars avseende plan för intern kontroll 2020
IN2020-05-18 Styrelsen för Närhälsan
Maria Engström
30
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-04-02 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för NU-sjukvården 2020-03-05 § 14 - Intern kontrollplan 2020
IN2020-03-26 NU - Kommunikation och kansli
Maria Engström
29
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-03-25 Regionstyrelsen
Beslut från kulturnämnden 2020-03-05 § 25 - Kulturnämndens plan för intern kontroll 2020
IN2020-03-25 Kulturnämnden (motpart)
Maria Engström
28
Dok 1 Dok 2
2020-02-17 Regionstyrelsen
Beslut från GöteborgsOperan AB 2019-12-13 § 1 - Internkontrollplan 2020
IN2020-02-17 GöteborgsOperan AB
Maria Engström
27
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-02-14 Regionstyrelsen
Beslut från naturbruksstyrelsen 2020-01-30 § 7 - Beslut gällande internkontrollplan, för naturbruksstyrelsen 2020
IN2020-02-13 Naturbruksstyrelsen
Maria Engström
26
Dok 1
2020-02-12 Regionstyrelsen
Beslut från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-30 § 4 - Plan för intern kontroll och säkerhet 2020
IN2020-02-12 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
25
Dok 1
2020-06-16 Regionstyrelsen
Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll 2020
2020-06-16 -
Maria Engström
24
Dok 1 Dok 2
2020-02-06 Regionstyrelsen
Beslut från nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2020-01-23 § 2 - Plan för intern kontroll 2020
IN2020-02-06 Nämnden för Hälsan och Stressmedicin
Maria Engström
23
Dok 1
2020-02-05 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sjukhusen i väster 2020-01-30 § 7 - Plan för intern kontroll 2020 för Sjukhusen i väster
IN2020-02-04 Styrelsen för sjukhusen i Väster
Maria Engström
22
Dok 1 Dok 2
2020-02-03 Regionstyrelsen
Beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-31 § 11 - Plan för intern kontroll 2020 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
IN2020-01-31 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
21
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-12-30 Regionstyrelsen
Beslut från miljönämnden 2019-12-10 § 125 - Plan för intern kontroll miljönämnden 2020
IN2019-12-30 Miljönämnden
Maria Engström
20
Dok 1
2019-12-20 Regionstyrelsen
Beslut från fastighetsnämnden 2019-12-04 § 112 Plan för intern kontroll
IN2019-12-19 Fastighetsnämnden
Maria Engström
19
2019-12-19 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2019-12-18 § 96 - Plan för intern styrning och kontroll 2020
IN2019-12-19 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Maria Engström
18
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-12-19 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2019-12-18 § 166 - Sahlgrenska Universitetssjukhusets plan för intern styrning och kontroll 2020
IN2019-12-19 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Maria Engström
17
Dok 1
2019-12-10 Regionstyrelsen
Beslut från naturbruksstyrelsen2019-11-19 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-10 Naturbruksstyrelsen
Maria Engström
16
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-12-10 Regionstyrelsen
Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-11-18 § 401 - Plan för intern styrning och kontroll 2020
IN2019-12-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Maria Engström
15
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-12-10 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Habilitering & Hälsa 2019-11-26 § 73 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-03 Habilitering & Hälsa (motpart)
Maria Engström
14
Dok 1
2019-12-10 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för regionteater väst 2019-11-14 § 8 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-11-29 Regionteater Väst AB
Maria Engström
13
Dok 1
2019-12-06 Regionstyrelsen
Beslut från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-11-29 § 280 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-06 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Engström
12
Dok 1
2019-12-05 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Närhälsan 2019-11-21 § 116 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Maria Engström
11
Dok 1
2019-12-04 Regionstyrelsen
Beslut från styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2019-11-28 § 85 - Internkontrollplan 2020 Skaraborgs Sjukhus
IN2019-12-04 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
Maria Engström
10
Dok 1
2019-12-04 Regionstyrelsen
Beslut från norra patientnämndens 2019-11-26 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-04 Norra patientnämnden
Maria Engström
9
Dok 1
2019-12-04 Regionstyrelsen
Beslut från västra patientnämnden 2019-11-29 § 48 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-04 Västra patientnämnden
Maria Engström
8
Dok 1
2019-12-04 Regionstyrelsen
Beslut från östra patientnämnden 2019-11-21 § 48 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-04 Östra patientnämnden
Maria Engström
7
Dok 1
2019-12-04 Regionstyrelsen
Beslut från södra patientnämnden 2019-11-25 § 47 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-04 södra patientnämnden
Maria Engström
6
Dok 1
2019-12-04 Regionstyrelsen
Beslut från patientnämnden Göteborg 2019-11-22 § 45 - Plan för intern kontroll 2020
IN2019-12-04 Patientnämnden Göteborg
Maria Engström
5
Dok 1 Dok 2
2019-11-27 Regionstyrelsen
Beslut från regionutvecklingsnämnden 2019-11-21 § 277 - Plan för intern kontroll 2020 regionutvecklingsnämnden
IN2019-11-27 Regionutvecklingsnämnden
Maria Engström
4
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-11-27 Regionstyrelsen
Beslut från servicenämnden 2019-11-22 § 48 - Intern kontrollplan 2020 för servicenämnden, regionservice
IN2019-11-27 Servicenämnden
Maria Engström
3
Dok 1
2019-10-31 Regionstyrelsen
Beslut från kollektivtrafiknämnden 2019-10-18 - Plan för intern styrning och kontroll 2020
IN2019-10-31 Kollektivtrafiknämnden (motpart)
Maria Engström
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-10-31 Regionstyrelsen
Beslut från Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård 2019-10-30 - Plan för intern kontroll för Göteborgs botaniska trädgård 2020
IN2019-10-31 Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
Maria Engström
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-10-25 Regionstyrelsen
Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-10-16 § 273 - Plan för intern kontroll 2020 för hälso-och sjukvårdsstyrelsen
IN2019-10-24 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Maria Engström